Fri frakt över 500 kr | Leverans inom 1-2 dagar | Fria returer

Integritetspolicy

För att skapa en trygg köpupplevelse för dig som kund informeras du här om hur Ledandebelysning AB samlar in och bearbetar data. Vid godkännande av Ledandebelysning AB:s köpvillkor godkänner du även vår cookies och integritetspolicy.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter:

Ledandebelysning AB
Organisationsnummer: 559037-0853
Berglundavägen 12C
702 36 Örebro
Sverige

Telefon: 0171-544 55
E-post: [email protected]

Vi på Ledandebelysning AB värnar om din personliga integritet och samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt. Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på bästa sätt och följer dataskyddsförordningen GDPR där reglerna för personuppgiftshantering finns reglerade. Den här policyn hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Vid eventuella frågor kring vår personuppgiftshantering, vänligen kontakta [email protected]

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Ledandebelysning AB använder krypterad kommunikation, via Secure Socket Layer (SSL), för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid köp. Information om kreditkort hanteras endast av finansiell institution i en förbindelse som är säker och krypterad. Vid hantering av dina personuppgifter arbetar vi även efter en intern säkerhetspolicy framtagen för att säkerställa att vi följer gällande lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras endast av Ledandebelysning AB och de parter som är involverade i hanteringen av ditt köp. Vilka dessa parter är redovisas i tabellerna nedan. Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ledandebelysning AB.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Ledandebelysning AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Vid besök på ledandebelysning.se
IP-adress
Cookie-data
När du skickar meddelanden till oss via e-post , chatt, via våra kanaler i 
sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss
Namn
E-postadress
För genomförande av köp eller reservation på ledandebelysning.se
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
IP-adress och information om hur du använder ledandebelysning.se
När du skapar en användarprofil på Mina sidor
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
Köphistorik
IP-adress och information om hur du använder ledandebelysning.se
Personnummer
Vid betalning med Klarna
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
IP-adress och information om hur du använder ledandebelysning.se
Personnummer
Vid betalning mot företagsfaktura (Svea)
Namn
E-postadress
Företagsnamn och org.nr.
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
IP-adress och information om hur du använder ledandebelysning.se
Personnummer
Med betalning med kort som företag (Svea)
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
IP-adress och information om hur du använder ledandebelysning.se
Personnummer
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer

 

Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår i tabellen nedan: 

Ändamål
Rättslig grund
Personuppgift
Lagringstid
För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund
Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Under garantitiden och därpå följande 12 månader.
För att efterleva lagar och regler, t.ex. bokföringslagen
Rättslig förpliktelse
Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att marknadsföra Ledandebelysning AB eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
Intresseavvägning
Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
12 månader efter ditt senaste köp.
För att hantera kundtjänstärenden
Intresseavvägning (i den utsträckning ärendet rör garantier eller reklamationer är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden)
Namn, adress, telefonnummer, samt e-post
24 månader
För att kommunicera med dig som kontaktperson hos en företagskund
Intresseavvägning
Namn, adress, telefonnummer samt e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Under garantitiden och därpå följande 12 månader.
För att administrera tävlingar och andra event
Intresseavvägning
Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  
För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner
Intresseavvägning
Namn, e-postadress, adress. telefonnummer
Tills dess ärendet är avslutat.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Ledandebelysning AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Med tredje part avses bl.a. leverantörer av marknadsförings-, IT- och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Tredje part
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Ledande Belysning AB
När du genomför ett köp på ledandebelysning.se är Ledande Belysning AB, 559037-0853, säljande part.
Leverantör av molntjänst
Ledandebelysning AB lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners
Ledande Belysning AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av oss, t.ex. vår betaltjänstleverantör eller leverantör av varor och tjänster. Det sker i så fall genom säkerställande att uppgifterna inte lämnas vidare och att det enbart sker behandling för det angivna ändamålet.
Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kund
I de fall en kund är intresserad av finansieringslösning för sitt köp förmedlar Ledandebelysning.se uppgifter om kunden till finansieringsbolag som vi samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.
Myndigheter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Ledandebelysning AB strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Ledandebelysning använder sig av Youtube API Services för att kunna spela upp innehåll från Youtube på ledandebelysning.se. Youtubes Terms of Service finner du här. Googles Privacy policy finner du här.

Vi använder Facebooks företagsverktyg, exempelvis sociala pluginprogram som knapparna Gilla och Dela och Facebook-inloggning. Ledandebelysning AB och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) är gemensamt  personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Facebooks sociala pluginprogram.

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Ledandebelysning AB ska kunna interagera och ha kontakt med oss via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra vår kundservice och våra produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Ledandebelysning AB och Facebook har ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att fastställa respektive parts ansvar för att efterleva kraven i GDPR vad gäller den gemensamma behandlingen. Vi rekommenderar även att du läser Facebooks integritetspolicy för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Ytterligare information om Facebook och deras behandling av personuppgifter finner du här


Vilka är dina rättigheter?

Du har som kund rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Som kund har du även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post.


Vilka cookies använder vi ?

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att: 

  • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc).

  • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information.

  • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas.

  • Koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken.

  • Samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden. 

På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.


Ändringar i Integritetspolicyn

Ledandebelysning AB förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i Integritetspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Senaste ändrad 2022-03-11